(tekens worden direct naar het clipboard gekopieerd)
Losse tekens
x⁰ x⁴ x⁵ x⁶ x⁷ x⁸ x⁹ x⁺ x⁻ x⁼ x⁽ x⁾
x₀ x₁ x₂ x₃ x₄ x₅ x₆ x₇ x₈ x₉ x₊ x₋ x₌ x₍ x₎
xⁱ xⁿ xₐ xₑ xₒ xₓ xₔ xₕ xₖ xₗ xₘ xₙ xₚ ×
Veel gebruikt
H₂ N₂ O₂ F₂ Cl₂ I₂ H₂O CO₂
Cl⁻ NO₃⁻ NO₂⁻ OH⁻ SO₄²⁻ SO₃²⁻ CO₃²⁻ PO₄³⁻
Na⁺ K⁺ NH₄⁺ Mg²⁺ Fe²⁺ Fe³⁺ Ca²⁺ Ba²⁺